Kosmosa burvis

Kosmosa burvis

2022-04-06, 13.07

    Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros mūsu Piltenes pamatskolas 3.-6. klases skolēni marta mēnesī mūzikas stundās noklausījās koncertlekciju “Kosmosa burvis”. Tā sasaistījās kopā ar dabaszinātņu mācību jomu. Skolēni  jau bija dzirdējuši un iepriekš skatījušies, pētījuši par kosmosu skolā, enciklopēdijās, kādā video un mājās, taču šī koncertlekcija bija ļoti izglītojoša un skolēni bija ļoti patīkami pārsteigti  un daudz ko jaunu uzzināja par Saules sistēmu, kosmosu un planētām, kā tur izskatās.

   Koncertlekcija ietver arī muzikālus elementus kā, piemēram, pasaulē un Latvijā pazīstamu dziesmu izdziedāšana. Lai gan tēma ir par Visuma uzbūvi jeb kosmosu, un tajā vairāk ir ietverta informācija, kas saistās ar dabas zinātnēm, tomēr kā pārsteiguma un izkustēšanās elements bija tieši šo dziesmu izdziedāšana (stāvot kājās un aktīvi izpildot kustības).                     

    Koncertlekcija mācību procesā ienes pārsteiguma elementu un ļauj attiecīgo mācību priekšmetu aplūkot / izvērtēt no citas puses. Varētu teikt, ka atraisa un attīsta bērnu iztēli, radošumu, uzmanību un spēju atlasīt un pielietot dzirdēto informāciju. Savukārt tas ir vērtējams kā ļoti pozitīvs ieguvums mācību procesa organizēšanā.

    Skolēniem nebija garlaicīgi. Varēja redzēt, ka bērniem bija interesanti skatīties video materiālu un mēģināt dzirdēto informāciju pielietot darba lapā. Gandrīz visiem izdevās veiksmīgi atrisināt krustvārdu mīklu, iekļaujoties mācību stundas laikā. Arī muzikālā daļa bērnus ļoti uzrunāja. Jāsaka, ka gandrīz visi bērni dziedāja līdzi dziesmām, rādot arī kustības. Savukārt tas apliecina, ka šis materiāls ir lielisks palīgs pedagogu stundu plānošanā un vadīšanā.

     Ļoti spilgti bērniem atmiņā palikušas dziesmas, kā arī visnotaļ piesaistīja vadītājs – Kosmosa burvis  aktieris Uldis Siliņš (kurš vairākumam saistījās ar raidījumu “Ukulele”)

     Skolēni ar prieku iesaistījās un devās izglītojošā un muzikālā ceļojumā kopā ar Kosmosa burvi, kurā izpildīja arī dažādas Latvijas un ārzemju populāras dziesmas. Viņus priecēja tas, ka varēja dejot un dziedāt līdzi. Visspilgtāk palicis atmiņā, kad vadītājs pieminējis 4 planētas un tās nosaucis par “gāzu gigantiem”, izbrīnīti daži arī par to, ka ir kaut kas lielāks par Sauli, uzzināt, ka ir tādi melnie caurumi, salīdzināt, kura tad ir vismazākā un vislielākā planēta.

Informāciju apkopoja skolotāja Nelda Matisova