Karjeras izglītības pasākumi kopā ar AlfaRobot

Karjeras izglītības pasākumi kopā ar AlfaRobot

2019-12-16, 10.47

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2. un 3. decembrī Tārgales, Zūru pamatskolā un Piltenes vidusskolā viesojās AlfaRobot speciālisti, lai skolēnus iepazīstinātu ar karjeras pasauli elektronikā, elektrotehnikā un programmēšanā.

1.–4. klašu skolēniem nodarbību “Iepazīsim elektronikas un elektrotehnikas pasauli” laikā tika stāstīts par darba iespējām, par profesijas izvēli un, pats galvenais, ļāva darboties pašiem, lai labāk izprastu profesijas specifiku. Skolēni gatavoja un saslēdza savu elektrisko ķēdi, uzzināja par elektrisko komponenšu izmantošanas iespējām un iepazinās ar elektrotehnikas pamatiem pildot praktiskus uzdevumus, izmantojot ikdienā sastopamus elektronikas komponentus. Pēc nodarbībām mazo skolēnu acīs bija lasāms neviltots prieks un katrs otrais izteica vēlmi strādāt tādu darbiņu. Ja skolēnu acis “dega” no prieka un sajūsmas, tad mērķis ir sasniegts. Protams, ne jau visiem ir jākļūst par elektroniķiem, bet interesi tas raisīja.
Savukārt 5.–9. klašu skolēni profesiju pasauli iepazina “Programmēšanas pasaule un tās iespējas 21. gadsimtā” nodarbībās. Nodarbību laikā skolēniem tika radīts reāls priekšstats par nodarbību ciklā paredzētajām profesijām – tika veikti ar apskatāmo profesiju saistīti uzdevumi, analizēti un praktiski pētīti aktuālās nozares jautājumi, tika attīstīta komunikācija ar nozares speciālistiem – mūsu viesiem nodarbībās. Šīs nodarbības – tikšanās ar nozaru speciālistiem skolēni atzina par ļoti interesantām un vērtīgām. Speciālisti bija zinoši, atbildēja uz visiem jautājumiem. Daži skolēni atzina, ka varētu nākotnē izvēlēties programmētāja profesiju.
Užavas pamatskolas 7.–9. klašu skolēni nodarbības apmeklēja Zūru pamatskolā. Atgriežoties skolā, skolēniem bija savs viedoklis par šo pasākumu: “Nodarbība esot bijusi interesanta. Katram bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes, apgūstot programmēšanas pamatus.”
– “Man patika! Bija interesanti.”
– “Domāju, ka mums tur atkal kaut ko tikai stāstīs, bet izrādās viss bija jādara pašiem”.
– “Man patika nodarbības vadītāji – viņi bija profesionāli savā jomā”.
– “Šādus pasākumus vajag rīkot dažādās jomās, lai mēs labāk saprastu, ko es gribu darīt pēc skolas beigšanas. Kad tikai stāsta ir savādāk, bet, kad jādara pašam, tad domas un interese mainās”.

Skolēnu domas uzklausīja
Ventspils novada PKK Eva Zeltzaķe