Kapusvētki Ventspils novada kapsētās

Kapusvētki Ventspils novada kapsētās

2022-08-10, 11.20

Kapusvētki ir diena, kurā atceramies mūžībā aizsauktos tuviniekus un draugus. Daudzi cilvēki pirms tam vēlas uzpost piederīgo atdusas vietu, tādēļ informējam par to, kad un kur Ventspils novadā notiks kapusvētki.

Ancē
21. augustā:
plkst. 13 – Rindas kapos,
plkst. 14.30 – Ruškalnu kapos.

Jūrkalnē
13. augustā plkst. 11 katoļu kapos.

Piltenē
6. augustā:
plkst. 11 – Centra kapos,
plkst. 12 – Grāvvalku kapos,
plkst. 13 – Lagzdienes kapos.

13. augustā:
plkst. 11 – Krītkalna kapos,
plkst. 12 – Gaiļkalna kapos,
plkst. 13 – Gārzdes kapos.

Popē
20. augustā plkst. 12.

Puzē
7. augustā:
plkst. 11 – Puzes kapos,
plkst. 12.30 – Sipenes kapos.

Usmā
27. augustā:
plkst. 12 – Usmas kapos,
plkst. 14 – Variku kapos.

Užavā
20. augustā
plkst. 11 – Vendzavas kapos,
plkst. 12 – Silmalu kapos,
plkst. 13.30 Dzirtnieku kapos,
plkst. 14.30 Kangrotu kapos.

Vārvē
14. augustā plkst. 14. – Miera kapos.

Zirās
Kapusvētki visos kapos nenotiks, bet ir aicinājums 14. augustā plkst. 15.30 pulcēties uz kopīgu kapusvētku dievkalpojumu Zīļu kapos.

Ugālē un Zlēkās Kapusvētki nenotiks, bet 14. augustā ļaudis aicināti piedalīties dievkalpojumā. Ugālē tas sāksies plkst. 10, Zlēkās – plkst. 14.