Kampaņa “Pārvērt pārdrošību par drošību!”

Kampaņa “Pārvērt pārdrošību par drošību!”

2022-05-26, 08.58

Veselības ministrija sākusi kampaņu “Pārvērt pārdrošību par drošību!” par bērnu traumatismu un tā novēršanu: https://www.esparveselibu.lv/veselibas-ministrija-uzsak-informativo-kampanu-par-bernu-traumatisma-noversanu

Tās ietvaros līdz 2023. gada vidum notiks izglītojoši pasākumi bērniem un vecākiem par traumatisma riska faktoriem un to novēršanu.