“K” komanda Ventspils novada skolās

“K” komanda Ventspils novada skolās

2019-06-04, 15.21

No 27. līdz 29. maijam Piltenes un Ugāles vidusskolā un Tārgales un Zūru pamatskolā pie skolēniem ieradās improvizācijas aktieru “K” komanda. Viņi atraktīvā veidā atklāja prasmes, kādas būtu nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Improvizācijas aktieru Ditas, Valda un Dzintara vadībā jaunieši izspēlēja izglītojošas profesiju šarādes.

Katrai vecuma grupai tika stāstīts par tādām profesijām, kuras šķita aktuālas pašiem jauniešiem. Vecāko klašu skolēni varēja iesaistīties karjeras puzles likšanā un diskutēt, kādas prasmes un spējas nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem.
Skolēniem patika pasākums – tas esot licis aizdomāties par dažādiem jautājumiem saistībā ar karjeru nākotnē. Jauniešiem atklājušās daudzu profesiju pārstāvju ikdienas nianses, par kurām nav pirms tam domāts.
Izdevumi par pasākumu segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

PKK Eva Zeltzaķe