Jūnijā sāks darboties Tehnikas un iekārtu katalogs 

Jūnijā sāks darboties Tehnikas un iekārtu katalogs 

2021-05-11, 14.06

11. maijā valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus noteikumos par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, lai precizētu ZM pārziņā esošo ES fondu lauksaimniecībai, zivsaimniecībai un lauku attīstībai finansējuma administrēšanas nosacījumus, kā arī, lai administrēšanas nosacījumus attiecinātu uz Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansēšanu pārejas periodā no 2021. līdz 2022. gadam.

Noteikumi paredz ES tiesību aktos noteikto atkāpju piemērošanu par ES atbalsta pieejamību uzņēmumiem, kas Covid-19 pandēmijas dēļ kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. Precizēti dokumentu veidi, kurus Lauku atbalsta dienests (LAD) izmanto, vērtējot atbalsta pretendenta atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm.

Noteikumi paredz arī SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) noteikšanu par atbildīgo iestādi, kas nodrošinās lauksaimniecības tehnikas un iekārtu cenu vērtēšanas ekspertu komisijas darbību saistībā ar Tehnikas un iekārtu kataloga uzturēšanu.

Tehnikas un iekārtu katalogu ZM sadarbībā ar LLKC un LAD izstrādājusi, lai atvieglotu lauksaimniekiem tehnikas un iekārtu iegādi. Katalogs būs pieejams kā elektroniskais rīks LAD tīmekļvietnē un tiks savienots ar elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Tehnikas un iekārtu katalogs atvieglos atbalsta saņēmējiem iepirkumu procesu tehnikas un iekārtu iegādei Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP) apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā” īstenošanai pārejas periodā 2021. un 2022. gadā, veicinot efektīvāku ES finansējuma administrēšanu un vienkāršojot LAD kontroles funkcijas.

LLKC kā neatkarīga iestāde nodrošinās tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas ekspertu komisijas darbību tehnikas un iekārtu vienību izmaksu noteikšanai un tās iekļaušanai katalogā. LLKC izvēlētie eksperti dos slēdzienu par tehnikas un iekārtu vienību cenas atbilstību vidējai tirgus cenai saskaņā ar vērtēšanas metodiku un apstiprinās vai noraidīs iesniegto pieteikumu par tehnikas un iekārtu vienības cenas ievietošanu katalogā.

Galvenā kataloga priekšrocība – samazināsies lauksaimnieka patērētais laiks projekta pieteikuma aizpildīšanai, kā arī būs vieglāk izvēlēties atbilstošu tehniku un iekārtas iecerētā projekta īstenošanai. Samazināsies kļūdu rašanās iespējas izmaksu pamatojošās projekta dokumentācijas sagatavošanā un pārbaudē. Tā kā iegādāties varēs tikai to tehniku vai iekārtas, kas ir iekļautas katalogā, tad būs arī ērtāk izvēlēties sev nepieciešamo – nebūs jāizvēlas lētākā un, iespējams neatbilstošākā, vienība. Šāda pieeja ļaus saīsināt arī laiku, kas nepieciešams LAD, vērtējot konkrēto projektu.

Katalogā katrai tehnikas un iekārtas vienībai, būs iespējami trīs komplektāciju piedāvājumi – bāzes un divas bagātīgāk aprīkotas komplektācijas.

Process no konkrētās tehnikas vai iekārtu vienības iekļaušanas katalogā līdz tās iegādei būs vienkāršs:

  1. tehnikas un iekārtu tirgotājs iesniegs vienību piedāvājumu katalogam,
  2. tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas komisija izvērtēs vienības cenas atbilstību,
  3. lauksaimnieks izvēlēsies atbilstošo tehniku vai iekārtu no kataloga,
  4. izvēlētā vienība automātiski tiks ierakstīta projekta pieteikuma tāmē.

Kaut arī pieteikšanās kārta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ir paredzēta šāgada rudenī, katalogs publiski būs pieejams jūnijā, lai tehnikas un iekārtu tirgotāji un to pārstāvji varētu savlaikus iesniegt izvērtēšanai savus vienību piedāvājumus iekļaušanai katalogā.

Metodika tehnikas un iekārtu vienību izmaksu standarta likmes noteikšanai un tās iekļaušanai Tehnikas un iekārtu katalogā būs pieejama LAD un LLKC tīmekļvietnēs, bet LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tā būs detalizēta metodika ar “soli pa solim” rīcību.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm