Izsludināts konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

Izsludināts konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

2022-02-28, 09.16

Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2022”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursā var piedalīties novadā reģistrēta komercsabiedrība, individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona un fiziska persona, kas savu saimniecisko darbību plāno veikt Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa “Solis 2022” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.
Konkursa prioritātes: atbalsts novatoriskiem projektiem; atbalsts projektiem, kas sekmē novada uzņēmējdarbības attīstību un ir nozīmīgi novada attīstībā.

Projektu konkursa finansējums ir 13 000 eiro. Viena projekta realizācijai piešķirs ne vairāk kā 1300 eiro.
Projektu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. marts.

KONKURSA NOLIKUMS