Izsludina konkursu bāriņtiesas locekļa amatam

Izsludina konkursu bāriņtiesas locekļa amatam

2023-11-16, 11.23

Ventspils novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000052035) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils novada bāriņtiesas locekļa amata vakanci.

Dokumenti ar norādi Bāriņtiesas locekļa amata konkursam jāiesniedz līdz 2023. gada 8. decembra plkst. 12.00:

 • nosūtot pa pastu adresātam: Ventspils novada bāriņtiesa, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils novada bāriņtiesā, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, 1. stāvā, 7. kabinetā, iestādes darba laikā;
 • nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Tālr. uzziņām 28675879.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Latvijas Republikas pilsonis (-e) vai nepilsonis (-e);
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstoša kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • zināšanas un izpratne par amata pienākumu izpildi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, bāriņtiesas vispārīgiem pienākumiem;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, augsta stresa noturība;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības izjūta;
 • spēja izteikties, argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmumus;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmatūru;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlamas angļu valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Galvenie darba pienākumi:

 • piedalīties Bāriņtiesas darbā, pieņemt apmeklētājus, izskatīt iesniegumus un sūdzības, t. sk. iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas;
 • piedalīties lietas pareizā izlemšanā, iepazīstoties ar Bāriņtiesā saņemtajiem dokumentiem, sagatavot un sniegt atbildes lietā iesaistītajām personām;
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • pārstāvēt Bāriņtiesu citās iestādēs, t. sk. tiesā, prokuratūrā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, policijā un citās institūcijās, sniegt atzinumus atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • nodrošināt Bāriņtiesu likumā un iestādes nolikumā noteikto uzdevumu izpildi;
 • veikt ģimenes dzīves apstākļu pārbaudes, sastādīt un parakstīt pārbaudes aktus un sarunu protokolus;
 • strādāt ar bērnu ģimenes lietām un/vai personu ar ierobežotu rīcībspēju lietām;
 • sagatavot lietas uzskatīšanai tiesā, prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u. c. dokumentu projektus;
 • sagatavot lēmumprojektus;
 • ievadīt informāciju NPAIS, BARIS sistēmās atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt notariālās darbības un citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Pretendentiem (-ēm) jāiesniedz:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • motivēts pieteikums (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi.

Papildus var iesniegt:

 • apliecības kopiju par speciālo zināšanu apguvi 05.12.2006. MK noteikumu Nr. 984 noteiktajā apjomā un kārtībā;
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • rekomendācijas.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu un iespējas pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;
 • normālo nedēļas darba laiku;
 • mēnešalgu 1339.00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

! Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri noteiktajā termiņā iesnieguši visus norādīto dokumentus. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, Ventspils novada pašvaldība informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils novada pašvaldība, kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected], tālr. 63629450.
Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ventspils novada pašvaldības mājaslapā: www.ventspilsnovads.lv, klātienē Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm