Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pūrkalnieki” Tārgales pagastā

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pūrkalnieki” Tārgales pagastā

2024-05-15, 08.25

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pūrkalnieki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660150133, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660150133, kopējā platība 1,76 ha.

Izsoles sākumcena – 13980 eiro, nodrošinājums – 1398 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 17. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 17. jūnijā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei sākas 2024. gada 17. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 6. jūnijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 6. jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 1398 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Pūrkalnieki”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Tārgales un Ances pagastu apvienības pārvaldes vadītājam (tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]). Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

CETURTĀS IZSOLES NOTEIKUMI

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm