Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums

2023-03-24, 09.15

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2023. gada 23. aprīļa līdz 2023. gada 23. maijam

Sludinājuma kopsumma: 54 912,40 eiro

Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Rīcība: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana (ELFLA1).

Projektu darbības teritorija: Talsu novada Dundagas, Īves, Lubes un Valdgales pagasti, Ventspils novada Ances, Piltenes, Popes, Puzes, Ugāles, Usmas, Ziru, Zlēku pagasti un Piltenes pilsēta.

Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 590 5. punktā minētā darbība:

  1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
  4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties darba tirgū.

Piekrastes pagastos uzņēmējdarbības projekti nevar saņemt atbalstu ELFLA1 rīcībā, izņemot gadījumus, ja plānotās darbības EJZF1 rīcība neparedz.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 eiro

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem – 80%

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā, Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās). Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersonas konsultācijām:

  1. Ilze Šteine – tel. 28717810, e-pasts: [email protected]
  2. Gunta Abaja – tel. 29172814, e-pasts: [email protected]

Informācijas avots – biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm