Atsāk piekrastes sakopšanas darbus

Atsāk piekrastes sakopšanas darbus

2022-06-13, 16.40

Jau piekto gadu pēc kārtas Ventspils novada pašvaldība veiksmīgi sadarbojas ar citām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām un to iestādēm, lai īstenotu Latvijas vides aizsardzības fonda  (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” līdzfinansēto nacionālās nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Nr. 1-08/35/2022.

Mārča Laksberga foto

Tāpat kā iepriekšējos gados, tā arī šogad, projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Ventspils novada projekta uzdevums ir veikt piekrastes joslas apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas un Jūrkalnes pagastos laika posmā no 2022. gada 1. maija līdz 1. oktobrim.

Lai sasniegtu projekta mērķus, Ventspils novada pašvaldībā ir pieņemtas darbā 5 personas, kas veiks regulāru atkritumu savākšanu uz projekta īstenošanas laiku. Atkritumu savākšanas nodrošināšanai tiks iegādāts darba apģērbs, cimdi un atkritumu maisi, impregnēšanas līdzeklis pludmalē izvietoto koka atkritumu urnu un informatīvo zīmju stabu apstrādei pret nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmi. Tāpat tiks veikta dzīvnieku mirstīgo atlieku savākšana un utilizēšana piekrastes teritorijā. Sadarbībā ar Ventspils labiekārtošanas kombinātu tiek nodrošināta atkritumu konteineru noma un apkalpošana.

Projekta kopējās izmaksas ir 33 104 eiro, ko 100% apmērā finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).