Apstiprināti LEADER projekti

Apstiprināti LEADER projekti

2022-06-13, 16.29

Lauku atbalsta dienestā ir apstiprināti 3 Ventspils novada pašvaldības iesniegtie investīciju projekti.

Projektu “Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Tārgalē” (Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000007) un “Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Ugālē” (Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000009) mērķis ir kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošana aktīvākai atpūtai iedzīvotājiem ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru.

Velotrases Ugālē vizualizācija

Projekta rezultātā Ziemeļkurzemē tiks radīts jauns, inovatīvs publisks pakalpojums sporta, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanai, kas integrējas vietējā infrastruktūrā un ir vērsts uz vietas potenciāla attīstību. Velotrases tiks veidotas no dažāda augstuma asfaltētiem uzkalniņiem, virāžām un slīpumiem, kā arī aprīkotas ar drošības līnijām. Tās tiks savienotas ar esošo infrastruktūru, paredzot arī gājēju takas izbūvi, apmeklētāju atpūtas un pulcēšanās vietas izveidei, kā arī tiks papildinātas ar zaļo zonu, kas nodrošinās virsūdens novadīšanu no trases.

Katra projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, publiskais finansējums 45 000 eiro (ELFLA- Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai), pašvaldības līdzfinansējums 5000 eiro.

Projekta “TAK-UGĀLE- pastaigu takas labiekārtošana” (Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000008) mērķis ir izcelt Ugāles mežu varenību un bagātības, stiprināt ugālnieku identitāti, veidojot izpratni par ciema attīstības vēsturi, piesaistot tūristus Ugālei un novadam, labiekārtojot 6 km garu apļveida dabas taku.

Projekta gaitā tiks atjaunota un labiekārtota pastaigu taka, kura iet pa Ugāles mežiem un gravām, kura savieno bijušos administratīvos centrus un ciemata attīstībai nozīmīgas vietas. Pastaigu taka tiks labiekārtota ar 6 soliņiem, 49 virziena norādēm un 9 virziena norādēm, kas satur informāciju, 18 informatīvām plāksnēm, 1 lielformāta informatīvo stendu, 2 šūpolēm, 8 tiltiņiem un 5 trepēm ar margām. Taka atdzīvinās Ugāles enerģētiski spēcīgās vietas, ļaujot tām uzplaukt no jauna, saliedēt Ugāles sabiedrību, kā arī uzņemt tūristus un ciemiņus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, publiskais finansējums 45 000 eiro (ELFLA- Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai), pašvaldības līdzfinansējums 5000 eiro.

Savukārt, ceturtais iesniegtais projekts  “Ances muižas parka labiekārtošana Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā” (Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000010) šobrīd ir vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā. Šī projekta mērķis ir kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošana aktīvākai atpūtai iedzīvotājiem ar ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru, labiekārtojot Ances parka teritoriju. Projekta īstenošanas gaitā parka teritorijā tiks atjaunota aizaugušā grāvju sistēma, lai novadītu virszemes ūdeņus, uzstādīts apgaismojums, kas vizuāli iekļausies muižas parka kopējā tēlā, kā arī atjaunota parka estrādes grīda, griesti, jumta segums, skatītāju zonā- soliņi, izvietoti vides objekti un 3 bērnu rotaļu elementi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, publiskais finansējums 45 000 eiro (ELFLA- Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai), pašvaldības līdzfinansējums 5000 eiro.

Projekti tika iesniegti biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm