Amatierteātri skatē atrāda paveikto

Amatierteātri skatē atrāda paveikto

2022-05-08, 12.59

7. maijā Zlēku kultūras namā notika amatierteātru skate, kur satikās amatierteātri, lai nospēlētu astoņas izrādes. Kā norādīja Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše, punkti skatē šoreiz netika likti, jo galvenais ir secināt, kā amatierteātri pārdzīvojuši pandēmijas laikus un kā mainījies aktieru sastāvs.
Skatē notiekošo vēroja režisores Valda Gulbe un Ilona Kursīte, viņas izteica savu vērtējumu par redzēto un atzīmēja, ka novads var lepoties ar daudziem talantīgiem aktieriem, kā arī uzteica veiksmīgo režisoru darbu, skatuvisko noformējumu, kas ļauj aktieriem iejusties un kārtīgi izspēlēt savas atvēlētās lomas.