Godina aktīvos uzņēmējus

Godina aktīvos uzņēmējus

2018-10-31, 06.36

“Ventspils novada uzņēmēju gada balvu 2018” Popes kultūras namā saņēma desmit lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji Ventspils novada pašvaldības budžetā: SIA “Kurekss”, Jānis un Arnis Apsīši, Tārgale, SIA “Niedrāji MR”, Pēteris un Baiba Elsti, Ugāle, SIA “Užavas alus”, Uldis Pumpurs, Užava, SIA “Miesnieks”, Dainis Reinsons un Aigo Gūtmanis, Vārve, SIA “Venta 1”, Aldis un Maija Paulovski, Tārgale, SIA “AA&CO”, Zigmunds Bērziņš, Pope, SIA “Tārgalīte”, Guntis Rozentāls, Tārgale, “ZIBU Ventspils”, Raimonds Pētersons, Vārve, SIA “Jaunpope”, Ligita Indriksone, Pope, SIA “Akmeņkalni”, Kārlis Akums, Vārve.

Svinīgajā pasākumā  godināja arī 13 sabiedriski aktīvus pagastu pārvalžu vadītāju izvirzītus Ventspils novada uzņēmējus, kuri ne tikai domā par savu peļņu, bet arī aktīvi iesaistās pagasta dzīvē – atbalsta pasākumus, īsteno projektus, piedāvā interesantus un netradicionālus pakalpojumus. Tādējādi apsveikumus saņēma z/s “Bērziņi” pārstāvji Iveta un Imants Bērziņi no Popes, SIA “Daba Laba” saimnieki Loreta un Reinis Pižiki no Ances, z/s “Poņeri” īpašniece Rudīte Boitmane no Piltenes, SIA “Būdnieki” īpašnieks Sandis Rozenbergs un z/s “Ieriņi” īpašnieks Ints Apsītis no Puzes, z/s “Kalveres” īpašnieks Uldis Megnis no Užavas, amatnieks Guntis Niedoliņš no Jūrkalnes, SIA “Audora” pārstāvji Jolanta un Uvis Krūmiņi no Ugāles, SIA “4A&V” valdes loceklis Agris Buks, z/s “Krāciņi” īpašnieks Aivars Dambis, SIA “MS AVLO” valdes locekle Signe Veinberga no Vārves, “Usmas SPA” valdes loceklis Staņislavs Backāns un jātnieku sporta kluba “Demora” valdes priekšsēdētāja Gelinta Apse no Tārgales.