Pašvaldība sveic sportistus

Pašvaldība sveic sportistus

2018-12-20, 00.54

Tārgales pamatskolā pulcējās Ventspils novada sportisti, sporta skolotāji, treneri un citi sportiski cilvēki, lai piedalītos pasākumā “Ventspils novada sporta laureāts 2018”, kura laikā apbalvoja aizvadītā gada labākos sportistus, trenerus un sporta aktīvistus, un atbalstītājus.

Pasākuma pirmajā daļā Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Jolanta Ziemele par centību, neatlaidīgu darbu un sasniegumiem 2018. gadā sveica sporta skolas jaunos un talantīgākos audzēkņus, kurus balvai izvirzījuši viņu treneri. Otrajā daļā Atzinības rakstus un naudas balvas saņēma sportisti un viņu treneri par izciliem sasniegumiem sportā 2018. gada sezonā Latvijā un pasaulē. Atzinības rakstus pasniedza Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.
Trešajā pasākuma daļā 12 nominācijās apbalvoja labāko sporta spēļu komandu, labāko sporta infrastruktūru, gada sporta darba organizatoru, gada senioru, gada sportisti, gada sportistu, sportu atbalstošāko pārvaldes vadītāju, sportiskāko ģimeni, aktīvāko sporta pasākumu atbalstītāju, gada sporta skolotāju, treneri, atzīmēja gada sporta pasākumu un uzteica par mūža ieguldījumu sportā.
Apbalvojums pasniedza un labus vārdus teica Ventspils novada domes deputāti Guntis Mačtams, Dace Vašuka, Andis Zariņš, Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, Tārgales pamatskolas direktore Ilze Judzika un Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.
Pēc balvu saņemšanas laureāti pateicās saviem atbalstītājiem un pirmajiem treneriem, viņu paraugam sportā. Sveicam visus sporta laureātus! Paldies Ventspils novada pašvaldībai par atbalstu jaunā pasākuma  tapšanā, kuru vadīja Adelīna Anna Ziemele un Normunds Abakuks, muzikālajās pauzēs uzstājās Ventspils Mūzikas skolas audzēkņi.