Novada čempionātā zolītē

Novada čempionātā zolītē

2019-02-11, 15.44

3. februārī Ances kultūras namā norisinājās Ventspils novada čempionāts zolītē starp pašvaldību komandām, kurā arī tika noteikts individuālais uzvarētājs. Šīs sacensības bija jubilejas zīmē, jo

notika jau piekto reizi mūsu novadā. Šoreiz piedalījās rekordliels skaits dalībnieki: astoņas komandas, tas ir, četrdesmit astoņi dalībnieki. Komandas bija ieradušās no Popes, Užavas , Piltenes, Ances, Ugāles, Puzes, Zlēkām, Zūrām. Turnīrs noritēja sešās kārtās. Katrā kārtā tika izspēlētas divdesmit četras partijas vai četrdesmit piecas minūtes.
Summējot katras komandas četru labāko spēlētāju iegūtos punktus, tika vērtēts komandu kopvērtējums.
Komandu vērtējumā trešo vietu ieguva Zlēku komanda ar 89 punktiem, otrajā vietā Užavas komanda ar 92 punktiem un pirmo vietu izcīnīja Piltenes komanda ar 97 punktiem.
Individuālajā vērtējumā trešo vietu ieguva J. Dēnavs ar 28 lielajiem un +83 mazajiem punktiem no Zūru pagasta. Otro vietu ieguva M. Jēkabsons ar 28 lielajiem un +112 mazajiem punktiem no Užavas pagasta, bet pirmo vietu ieguva A. Kaģis ar 31 lielajiem un +115 mazajiem punktiem no Zlēku pagasta.
Liels paldies dalībniekiem, kuri piedalījās čempionātā un galvenajam tiesnesim A. Lejasmeieram, kā arī Ances kultūras nama vadītājai E. Scepuļonokai par viesmīlīgo uzņemšanu, ka arī palīdzēšanu galvenā tiesneša asistentam S. Šteinbergam.

Sporta organizators Sandris Šteinbergs