Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā

Izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā

2018-04-16, 07.43

zemenu stads

   Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā pašvaldības līdzfinansētās darba vietās,  nodrošinot  skolēniem  iespēju  iegūt  prasmes, iemaņas un  pieredzi  līdz šā gada 25. maijam var iesniegt pieteikumus pasākumam “Izglītojamo nodarbinātība 2018. gada vasaras brīvlaikā”.

   Tiesības pieteikties pasākumam ir izglītojamiem vecumā no 13 (pilni gadi) līdz 19 gadiem,  kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālas vai profesionālās izglītības iestādē un kura deklarētā dzīves vieta ir Ventspils novada administratīvajā teritorijā un Ventspils novada Sociālais dienests ir izsniedzis  izziņu par atbilstību trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusam.
   Darba devējiem, kuri piedāvā darba vietas rakstiski jāiesniedz pieteikums personīgi Ventspils novada sociālajā dienestā Ūdens ielā 15, pagasta pārvaldē, vai pa pastu, adrese: Ūdens iela 15, Ventspils, LV – 3601. (Pielikums Nr. 1).
   Pasākums tiek īstenots laika periodā no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
   Neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt Sociālā dienesta vadītājai Inta Rudbahai, tālr. 63620510, 28387367,
e-pasts: [email protected].

NOTEIKUMI
PIETEIKUMU ANKETA IZGLĪTOJAMIEM
PIETEIKUMU ANKETA DARBA DEVĒJIEM