Ventspils novads

Ance

Jūrkalne

Piltene

Pope

Puze

Tārgale

Ugāle

Usma

Užava

Vārve

Ziras

Zlēkas

Tārgales pamatskola

Ugāles mūzikas un mākslas skola