Par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu

2019-01-25, 07.25
Erce

   Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”.

   Arī Ventspils novads ir teritorija, kurā saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu. Ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.
   Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija.
   Detalizēta informācija par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem ir nosūtīta ģimenes ārstiem.