Maina Popes pasta nodaļas darbalaiku

2018-12-28, 08.23
Latvijas Pasts

   Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 2019. gada 30. janvāra tiek mainīts Ventspils novada Popes pagasta pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.

    Turpmāk Popē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.11 līdz 12 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta nodaļas adresē pagasta padomes telpās Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
   Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Popes pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus ap 4000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
   Tāpat kā līdz šim, Popes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
   Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.
   Ar pastnieka starpniecību Popes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Popes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281173.
   Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Popes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 636 81266 vai 25702018 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Ventspils 2. pasta nodaļu Lidotāju ielā 24, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst. 8 līdz 18 un sestdienās no plkst. 9 līdz 13.