Izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos

Izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos

2019-01-17, 12.47

   Pamatojoties uz vienošanās Nr. 2-12/56 “Par sabiedriskā transporta maršrutu tīkla robežām”, kas noslēgta 2011. gada 16. novembrī starp Ventspils pilsētas domi un Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju, 3.1. punktu, Ventspils pilsētas dome informē par izmaiņām sabiedriskā transporta pilsētas nozīmes maršrutu kustības sarakstos.

   Izdarīti grozījumi sabiedriskā transporta pilsētas nozīmes maršrutu kustības sarakstos sekojošos maršrutos novadā:
 Nr. 1 Autoosta–Tārgale, saskaņā ar pielikumu nr.1;
 Nr. 1A Piltenes pagrieziens–Tārgale, saskaņā ar pielikumu nr.2;
 Nr. 9 Ventspils-Vārve, saskaņā ar pielikumu nr.14;
Nr. 11 Ventspils AO-Piltene, saskaņā ar pielikumu nr.16;
Nr. 11A Ventspils AO-Centrs-Piltene, saskaņā ar pielikumu nr.17;
Nr. 12 Ventspils AO-Priekšpiltene, saskaņā ar pielikumu nr.18;
Nr. 13 Ventspils autoosta-Ventava, saskaņā ar pielikumu nr.19;
Nr. 23AK Celtnieku iela-Akmeņdziras, saskaņā ar pielikumu nr.25.
PIELIKUMS