2021-05-25

Ventspils novada domes sēde 27.05.2021. Nr. 85

Sēdes darba kārtība – PDF
Atzīšana par spēku zaudējušu saistošos noteikumus par detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Zeļļi”

Sēdes protokols – PDF
Audio ieraksts – MP3

Par kārtību attālinātās domes sēdes pieejamībai videokonferencē