2019-03-20

Ventspils novada domes sēde 21.03.2019. Nr. 40 (ārkārtas)

Sēdes darba kārtība – PDF
Sēdes protokols – PDF
Audio ieraksts – Mp3
Saistošo noteikumu projekts
Ventspils novada pašvaldības 2019. gada konsolidētais budžets – PDF
Paskaidrojuma raksts – PDF