2018-02-22

Ventspils novada domes 22.02.2018 sēde

Sēdes darba kārtība: PDF
Sēdes protokols: PDF
Audio ieraksts: Mp3
Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksts
5 § Par pirmsskolas izglītības funkciju īstenošanu pdf
6 § Par ģimenes vai personas atzīšanu par maznodrošinātu pdf
7 § Grozījumi SN par materiālā stāvokļa novērtēšanu trūcīgas ģimenes statusam pdf
8§ Par darba un sociālo prasmju organizēšanas pasākumiem pdf
9§ Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei pdf
10§ Par pabalstiem pilngadīgiem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem pdf
13 § Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība  pdf