2013-09-26

Ventspils novada domes 26.09.2013 sēde. Ārkārtas

Sēdes darba kārtība: PDF
Sēdes protokols: PDF
Saistošo noteikumu projekts, paskaidrojuma raksts
1§ SN Grozījumi 2010.g.29.06 Nr.19″ Par Ventspils nov. pašvaldības nodevām” pdf
2§ SN Grozījumi 2011.g.12.05 Nr.13″ Par Ventspils n. pašvaldības pabalstiem” pdf
3§ SN Grozījumi 2010.g.10.08 Nr.26″ Par augstas detalizētas topogrāfijas …” pdf
4§ SN Grozījumi 2011.g.12.05 Nr.10″ Par neapbūvēta zemesgabala nomas …” pdf
5§ SN Grozījumi 2011.g.12.05 Nr.9″ Par atļauju saņemšanu alkoholisko …” pdf
6§ SN Grozījumi 2010.g.30.09 Nr.33 “…sedz braukšanas izdev. izglītojamiem” pdf
7§ SN Grozījumi 2010.g.25.03 Nr.11 “Par pasažieru pārvadājumu..licencēšanu” pdf
8§ SN Grozījumi 2011.g.31.03 Nr.7 “Licencēto zemūdens medību nolikums …” pdf
9§ SN Grozījumi 2011.g.31.03 Nr.6 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu …” pdf
10§ SN Grozījumi 2012.g.29.03 Nr.8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu …” pdf
11§ SN Grozījumi 2011.g.12.05 Nr.12 “Soc.pabalstu veidi un to piešķiršanas …” pdf