Vēsture un mūsdienas roku rokā

Vēsture un mūsdienas roku rokā

2018-12-10, 10.08

 

Skolas soma LV100

    21. novembrī Piltenes vidusskolas 9., 10. klases un
28. novembrī 7. un 8. klases skolēni devās uz Kuldīgu, kur piedalījās vairākās muzeja pedagoģiskajās nodarbībās.

     “Pirmā vieta ko mēs apmeklējām, bija Kuldīgas dzīvais muzejs un nodarbība „Senās Kuldīgas stāsts” Tur mūs pa dažādām telpām izveda gide. Šajās telpās tika parādīts kā kādreiz dzīvoja cilvēki. Vēl tur bija iespēja apskatīt dažus soda veidus, kurus tajā laikā varēja piespriest.
    Tālāk devāmies un Kuldīgas novada muzeju, kur mums bija jāsadalās divās grupās. Vienā bija meitenes, otrā zēni. Meitenes piedalījās nodarbībā „Dziesmu un deju svētku stāsts”, kur stāstīja un rādīja filmu par dziesmu svētkiem. Tur arī bija jāizpilda uzdevumi, kas saistīti ar dziesmu svētkiem. Savukārt zēni piedalījās nodarbībā „Latvija-armija-Tu”, kur viņiem bija iespēja sazināties ar veclaiku telefonu, bija jāatmin vārdi morzes ābecē un vēl citas interesantas lietas.
Bija ļoti interesanti un visai klasei patika!”, stāsta Linda.
   Megija: “Abos muzejos ieguvām ļoti daudz informācijas. Kad stāsta un rāda, informāciju ir vieglāk uztvert un atcerēties. Dzīvajā muzejā mums stāstīja par Latvijas, Kurzemes un Kuldīgas vēsturi. Mēs varējām ļoti daudz iesaistīties darbībā. Bija pielietota dažādas tehnoloģijas un tas bija ļoti mūsdienīgi un interesanti. Labprāt vēl ko tādu redzētu”.
   Marta: “Pati esmu piedalījusies Dziesmu svētkos, tāpēc daļu informācijas jau zināju, taču bija interesanti vēl jaunas lietas. Muzeja pedagogi bija sagatavojuši dažādus interesantus uzdevumus un kopumā izdevās ļoti saistoša un pamācoša nodarbība”.
   Kristaps: “Šīs nodarbības bija ļoti interesantas. Manuprāt, jauniegūtās zināšanas noderēs vēsturē, jo uzzinājām daudz par Livonijas laikiem un arī par armiju. Kādas bija tā laika saziņas iespējas un arī ekipējums. Interesantākais bija tas, ka ekipējumu varēja pielaikot un iejusties karavīra lomā”.
   Skolotāja Olita:   “Pasākums integrē skolēnu zināšanas Latvijas vēsturē, sociālajās zinībās (Kuldīgas, Kurzemes vēsture. Latvijas armija. Latvijai 100), mūzikā, literatūrā (Dziesmu un deju svētki. Folklora). Tas liek skolēniem saprast, kādas ir viņu iepriekš apgūtās zināšanas un erudīcija. Nodarbības ļauj skolēniem interaktīvi uzzināt jaunu informāciju un pielietot iegūtās zināšanas muzeju organizētajos konkursiņos, spēlēs, sacensībās.
Skolēniem ir svarīgi saprast, ka vēsture ir ne tikai mācību grāmatās, ka uzzināt ko jaunu var arī izmantojot mūsdienu tehnoloģijas- interaktīvi- iesaistot visas maņas –dzirdi, redzi, ožu, tausti, ka iepriekš iegūtās zināšanas var papildināt ar jaunu informāciju. Svarīgi ir arī saprast, ka vēsture ir ne tikai 100 vai 700 gadu seni notikumi, bet arī šodiena un katrs no mums”.
   Skolotāja Vizma: “Prieks par dzīvā muzeja ideju un tās veiksmīgo realizāciju. Skolēniem tādus muzejus vajadzētu redzēt un apmeklēt vēl un vēl!
     Redzētais un piedzīvotais bija visai izglītojošs un aizraujošs. Senās Piltenes hercogistes teritorijas mūsdienu iedzīvotājiem bija interesanti ceļot Kuldīgas vēsturē un vilkt paralēles. Prieks apzināties, ka Zlēkās būvētos kuģus transportēja uz Kuldīgu, apzināties, ka Piltenē vēl ir pilsdrupas, bet Kuldīgas pils vieta ir vien nojaušama utt.
      Kuldīgas muzeja aktivitātes zēniem palīdzēja rast priekšstatu par armijas dzīves epizodēm. Īpaši tika jūsmots par radistu aktivitātēm.
Paldies par lielisko iespēju izzināt vēsturi un mūsdienas neparasti un aizraujoši!”