Ugālē atklāts tirgus laukums

2018-09-29, 10.05
NAP ELFLA LEADER
FOTOGALERIJA

   29. septembrī Ugāles pagastā Miķeļdienas gadatirgus laikā svinīgi atklāja tirgu. 2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000012 “Pulcēšanās vietas izveide Ugāles ciemā” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.

  IMG 5649
  IMG 5652

   Projekta mērķis bija nodrošināt ekonomikas un mājražošanas attīstību Ugāles pagastā, kā arī veicināt  kultūras un tūrisma aktivitātes visā Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas teritorijā, radot brīvi un ērti izmantojamu tirdzniecības un pulcēšanās vietu gadskārtu, atceres dienu, kultūras pasākumu un dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai latviskai un radošai sabiedrībai.
   Projekta gaitā Ugāles ciemā izveidots apgaismots bruģēts laukums ar tirgus paviljonu, izvietoti velosipēdu novietošanas statīvi, karoga masts, galdi, soliņi, atkritumu urnas, iekārtota ugunskura vieta. Jaunajā tirgus paviljonā ir ūdensapgāde, uzbūvēta tualete. Izveidota autostāvvieta apmeklētājiem, kā arī radītas vietas tirdzniecībai no automašīnām un treileriem.

   Projekta kopējās izmaksas – 434 285,01 eiro, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 45 000 eiro, bet Ventspils novada pašvaldības ieguldījums – 389 285,01 eiro. Būvdarbus objektā veica SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību – SIA “Akorda” speciālisti, bet autoruzraudzība un tehniskā projekta izstrāde bija uzticēta SIA “Inženiertehniskie projekti” darbiniekiem.