Svinīgi atklāts asfaltētais pašvaldības autoceļš

2018-07-26, 12.31
NAP ES Reg.fondsX

  Vārves pagastā veikta Dārzniecības un Liezdes ceļa pārbūve, grants seguma vietā ieklājot asfaltu. Dārzniecības ceļš noasfaltēts 1200, Liezdes ceļš – 840 metru garumā. Uz abiem ceļiem uzstādītas ceļazīmes satiksme drošībai – piecas brīdinājuma, astoņas priekšrocības un sešas papildzīmes. Projekta gaitā 130 metru garumā izbūvētas caurtekas.

  IMG 4680
  IMG 4666
  IMG 4658
  IMG 4659
  IMG 4661
  IMG 4670
  IMG 4677

   Pārbūves izmaksas ir 642 519,57 eiro, tostarp Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 422 497,26 eiro, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – 16 114,24 eiro, bet pašvaldības finansējums – 203 907,96 eiro. Būvdarbus veica SIA “Talce” darbinieki, būvuzraudzība bija uzticēta SIA “pro CAD speciālistiem, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica I/K “ARDECA” pārstāvji.
   Projektā iesaistījās ne tikai pašvaldība, bet arī uzņēmēji, apņemoties radīt jaunas darbavietas vai investēt nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos, tādējādi kopā piedāvājot septiņas darbavietas un ieguldot attīstībā 766 904 eiro. Liezdes un Dārzniecības ceļu izmanto arī lauksaimnieks Aigo Gūtmanis. Lai nokļūtu viņa vadītajā uzņēmuma “Stepnieki II”, katru dienu notiek intensīva kustība, jo fermā piegādā barību, nepieciešams pārvietot sivēnus, bet nobarojamās cūkas aizvest uz kautuvi. Aigo Gūtmanis ir gandarīts, ka, izmantojot arī Eiropas Savienības finansējumu, izdevās sakārtot pašvaldības autoceļu. Lauksaimnieks jau pagājušajā gadā izpildīja nosacījumu investēt pamatlīdzekļos, jo 550 000 eiro vērtībā iegādājās traktoru, kombainu un sējmašīnu. Aigo Gūtmanis atgādināja, ka ekonomikā un tautsaimniecībā ceļš ir viena no galvenajām vērtībām, kas tiek izmantota, lai organizēto saimniecisko darbību.
   Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks uzsvēra, ka projekts ir liels ieguldījums novada attīstībā: “Šoreiz galvenie ieguvēji ir uzņēmēji, no kuriem jau esmu dzirdējis labus vārdus par asfaltēto ceļo posmu, jo sakārtota uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā infrastruktūra. Darbs nebija viegls, jo tepat netālu atrodas kūdras purvs. Šis iezis bija sastopams arī, veicot pārbūvi, bet projektētājs atrada pieņemamu risinājumu.”

IMG 4660
IMG 4665
IMG 4674