Projekta pasākumu grafiks oktobrim

2018-09-28, 06.06

   Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ”   Nr. 9.2.4.2/16/I/054,  2018. gada oktobra mēneša semināru, mācību, pasākumu grafiks.

 

N.p.k.

Sākuma datums (dd.mm.gggg.)

Beigu datums

Ilgums

Norises laiks (plkst. no–līdz)

Īstenošanas Vieta

Nosaukums

Piezīmes

(dd.mm.gggg.)

(st.)

1

01.10.2018

01.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

2

03.10.2018

03.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

3

03.10.2018

03.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” lielā baseina 1 celiņš

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

4

03.10.2018

03.10.2018

2

10:00–12:00

Piltenes vidusskola, Lielā iela-13,   Piltene, LV-3620

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

5

03.10.2018

03.10.2018

2

12:30–14:30

Tārgales pamatskola, Tārgales skola,   Ventspils novads, LV-3621

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

6

04.10.2018

04.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

7

05.10.2018

05.10.2018

1

9:00–10:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

8

05.10.2018

05.10.2018

2

9:00–11:00

Zūru pamatskola, Skolas iela-10,   Ventavas ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

9

05.10.2018

05.10.2018

2

11:30–13:30

Užavas pamatskola, Užavas pagasts,   Ventspils novads, LV-3627

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

10

08.10.2018

08.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

11

10.10.2018

10.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

12

10.10.2018

10.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

13

10.10.2018

10.10.2018

2

8:00–10:00

Popes pamatskola, Popes pagasts,   Ventspils novads, LV-3614

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

14

10.10.2018

10.10.2018

2

10:20–12:20

Puzes pamatskola, Puzes pagasts,   Ventspils novads, LV-3613

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

15

10.10.2018

10.10.2018

2

12:45–14:45

Ances pamatskola, Ances pagasts,   Ventspils novads, LV-3612

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

16

11.10.2018

11.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

17

12.10.2018

12.10.2018

1

9:00–10:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

18

15.10.2018

15.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

19

17.10.2018

17.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

20

17.10.2018

17.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

21

18.10.2018

18.10.2018

2

12:30–14:30

Ugāles vidusskola, Ugāles pagasts,   Ventspils novads, LV-3615

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

22

18.10.2018

18.10.2018

2

15:00–17:00

Stiklu internātpamatskola, Stikli, Puzes   pagasts, Ventspils novads, LV-3613

Lekcija skolēniem “Veselīgs uzturs   un sports manā dzīvē”

23

18.10.2018

18.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

24

19.10.2018

19.10.2018

1

9:00–10:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

25

22.10.2018

22.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

26

22.10.2018.

26.10.2018

5 dienas

10:00–18:00

“Lakši”, Usmas pag., Ventspils novads,   LV-3619

Dienas nometne bērniem par tēmu „FIZISKĀ AKTIVITĀTE,   VESELĪGS UZTURS, GARĪGĀ VESELĪBA”

25 bērni

27

24.10.2018

24.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

28

24.10.2018

24.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

29

25.10.2018

25.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

30

26.10.2018

26.10.2018

1

9:00–10:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

31

29.10.2018

29.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

32

31.10.2018

31.10.2018

1

19:00–20:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšana pieaugušajiem

33

31.10.2018

31.10.2018

1

10:00–11:00

SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola