Skolēni iepazīst dažādas profesijas

2018-11-05, 09.17
VIAT NAP SF

   Esam uzsākuši jaunu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” periodu
2018./2019. mācību gadā.

  123 (1)
  123 (2)
  123 (3)

   Pasākuma laikā tiks organizēti dažādi pasākumi, pamatojoties uz 20. septembrī apstiprināto karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un apstiprinātajām izmaiņām 27. septembrī.
   Projekta gaitā jau notikuši vairāki pasākumi, 15. oktobrī Ķīpsalā pulcējās vairāk nekā 3300 skolēnu – jaunie uzņēmēji. Jau ceturto gadu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un lielākā Latvijas izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvija) organizē skolēnu, jauniešu un skolotāju konferenci ar mērķi iedrošināt jauniešus pievērsties uzņēmējdarbībai, attīstot viņos prasmi un uzdrīkstēšanos realizēt savas biznesa idejas un atvērt savu uzņēmumu. Konference ik gadu pulcē gan jaunos uzņēmējus, gan dažādu nozaru ekspertus, kuri dalās pieredzē un ieteikumos par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā: kā izvirzīt augstus mērķus, tiecoties uz panākumiem. Šī gada konferences tēma bija “Biznesā kā sportā!”
   Jau otro mācību gadu Tārgales pamatskolā sekmīgi darbojas skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) – “Papīra burvītes”, vadītāja Ketija Kažoka, un “Jūras dārgumi”, vadītāja Anija Lāsma Apermane. Šogad savu uzdrīkstēšanos uzņēmējdarbībā parādīs vēl viens skolas uzņēmums, kuru vadīs Daniēla Rjabova.
   Lai smeltos iedvesmu visam mācību gadam jaunie uzņēmēji piedalījās arī konferencē “Uzdrīksties uzvarēt”.
Nav noslēpums, ka mūsdienu mainīgajā pasaulē ir profesijas, kuras pamazām izzūd, un ir profesijas, kuras izzudīs tuvākajā nākotnē. Nav nozīmes sagatavot jauniešu vecās paaudzes profesijām, kuras pēc skolas beigšanas vairs nebūs aktuālas. Tāpēc izglītības iestādēs ir jārada iespēja skolēnus plašāk iepazīstināt ar tādām profesijām, kuras varbūt vēl nav tik pazīstamas vai būs nepieciešamas tikai tad, kad mūsu audzēkņi būs gatavi darba tirgum.
   Sadarbībā ar uzņēmumu “Aspired” Ventspils novada Piltenes vidusskolā 10. oktobrī un Tārgales pamatskolā 18. oktobrī tika organizētas nodarbība visu klašu skolēniem, lai sekmētu interesi par dažādām ar zinātni saistītām profesijām. Skolēni varēja iepazīties ar tādām profesijām kā ķīmiķis, tiltu inženieris, optikas fiziķis, vēja ģeneratoru inženieris un arhitekts. Darbnīcu pirmajā daļā izglītojamie tika iepazīstināti ar profesiju un to, kā veiksmīgāk plānot karjeru. Prezentācijā skolēniem stāstīja par nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām, kādām jāpiemīt, lai kļūtu par attiecīgās profesijas speciālistu. Runājot par profesijām, tiek aplūkoti jautājumi par nepieciešamajām rakstura īpašībām, prasmēm, nepieciešamajām  zināšanām un izglītību. Tika diskutēts par radniecīgajām profesijām, galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi un darba instrumentiem. Tāpat tika runāts par veiksmīgas karjeras plānošanas priekšnosacījumiem, par to, kāpēc cilvēki izvēlas konkrētās profesijas un kāda ir profesiju nākotne gadu griezumā. Skolēni varēja pārliecināties par savām spējām un prasmēm, iejūtoties konkrētās profesijas pārstāvja jomā, piemēram, ķīmiķi gatavoja burbuļbumbas, arhitekti – makaronu tiltus, fiziķi – katapultas utt.  Ceļa izdevumi 15. oktobra pasākumam un 10. un 18.oktobra nodarbības tika apmaksātas no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finanšu līdzekļiem.
     Ventspils novada karjeras konsultante Eva Zeltzaķe.