Projekts “Sveiks un vesels Ventspils novadā”

2017-05-03, 09.25
Nac att plans ES16

   Ventspils novada pašvaldība iestājusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, tādējādi tiek īstenots projekts “Sveiks un vesels Ventspils novadā”. Tā mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ventspils novada iedzīvotajiem, jo īpaši nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga veselības veicinošus un slimību profilakses pasākumus.

   Projekta īstenošanas laiks ir trīs gadi, līdz 2019. gada 31. decembrim notiks lekcijas un praktiskas nodarbības par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz veselību, par garīgo veselību, pusaudžu emocionālo audzināšanu, par komunikāciju ar personām, kurām ir demence, un jaunajiem vecākiem par zīdaiņu fizisko un garīgo audzināšanu, piedāvājot iesaistīties bebīšu skolā. Īstenojot veselību veicinošas fiziskās aktivitātes, plānotas veselības nometnes bērniem un jauniešiem, fiziski aktīvas dienas senioriem, peldēšanas un slidošanas nodarbības bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un vingrošanas grupu izveide specialista vadībā.

Domāts arī par to, lai veicinātu sabiedrības paradumu maiņu un iedzīvotāji izvēlētos veselīgu uzturu. Tādējādi Ventspils novadā palielināsies to iedzīvotāju skaits, kas ikdienā uzturā lietos
veselīgu pārtiku, samazināsies to cilvēku, tostarp jauniešu skaits, kuri ikdiena smēķē vai lieto citas atkarību izraisošas vielas. Projekta īstenotāji paredz, ka pieaugs to iedzīvotāju skaits, kas nedēļā vismaz trīs reizes veiks fiziskas aktivitātes, savukārt novada skolas iesaistīsies Nacionālo veselibu veicinošo skolu tīklā. Pēc projekta īstenošanas vairāk novada iedzīvotāju regulāri apmeklēs ģimenes ārstu, lai profilaktiski rūpētos par savu veselību.

Realizējot projektu, tiks sasniegti šādi rādītāji: 359 iedzīvotāji  būs apmeklējuši Eiropas Sociālā fonda slimību profilakses pasākumus un 2036 iedzīvotāji būs piedalījušies Sociālā fonda veselības veicināšanas pasākumos Ventspils novadā.
PROJEKTA DARBA PLĀNS 2017. GADAM