Projekta noslēguma konference

Projekta noslēguma konference

2021-02-08, 09.44

Projekts RETROUT tuvojas noslēgumam un tādēļ aicinām jūs piedalīties projekta noslēguma konferencē šī gada 17. februārī plkst. 9.00. Tiešsaistes konferences tēma ir “Zilā izaugsme praksē – ilgtspējīga makšķerēšanas tūrisma un veselīgas vides savienošana” / “Blue Growth in practice – Connecting Sustainable Fishing Tourism and Healthy Environment”. Konferences darba valoda – angļu.
“RETROUT” projekta rezultāti tiks prezentēti kopā ar ekspertu sarunām par upju atjaunošanu un zvejas tūrisma attīstību. Ventspils novadā, pateicoties šim projektam, Jūrkalnes pagasta Rīvas upē pagājušajā gadā izbūvēja zivju ceļu, kas nodrošina zivju migrāciju pāri bijušās papes rūpnīcas izbūvētajam dambim.
Tiešsaistes konferencē uzzināsiet par upju atjaunošanas pasākumu un makšķerēšanas tūrisma saistību. RETROUT projekta rezultāti tiks prezentēti kopā ar ekspertu sarunām par upju atjaunošanu un zvejas tūrisma attīstību.
Pielikumā atradīsiet provizorisko darba kārtību un reģistrācijas saiti.
KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA