Zūru ciema ūdenssaimniecības projekta aktivitātes

Zūru ciema ūdenssaimniecības projekta aktivitātes

2012-07-09, 07.30

 

ERAF image004 Ventspils gerb

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Par projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/017/011) aktualitātēm.

     04.07.2012.parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts ar SIA „FIRMUS DC” par tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu Zūru ciema ūdenssaimniecības projektam.
Tehniskā projekta izstrādes gala termiņi tika pagarināti vairakkārt, jo izstrādes laikā radās dažādi šķēršļi tā kvalitatīvai izpildei.
Ventspils novada pašvaldība jau ir izsludinājusi atklātu konkursu uz būvdarbiem objektā „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 17.07.2012.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866