Z/s “Demoras staļļi” realizē projektu

Z/s “Demoras staļļi” realizē projektu

2015-09-07, 08.56

   Lai atbalstītu privātās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā teritorijā un veicinātu Ventspils novada uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darba vietu un pakalpojumu veidošanu, produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, kā arī esošās saimnieciskās darbības dažādošanu, Ventspils novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu „Solis 2015″.

Demora segli2

   Zemnieku saimniecība „Demoras staļļi”, izmantojot šo iespēju, iegādājās western stila seglus un iemauktus, lai saimniecība varētu piedāvāt foto sesijas ar un pie zirgiem kovboja tērpos, western tipa seglos ar atbilstošu inventāru, tā papildinot savu piedāvājumu klāstu.