Uzsāks Piltenes Lielās ielas rekonstrukciju

Uzsāks Piltenes Lielās ielas rekonstrukciju

2014-03-21, 13.28
ERAF image004 Ventspils gerb
     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOT

    2013.gada 22.oktobrī tika noslēgta Vienošanās Nr.3DP/ 3.6.2.1.0/  13/IPIA/VRAA/008/021 starp Ventspils novada pašvaldību   Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6. prioritātes „Policentriskā attīstība” 3.6.2. pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta „Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē” īstenošanu.

Lielās ielas remontu darba plāns.(kustības ierobežojumi)

  Iepirkuma procedūras rezultātā objektā Lielās ielas seguma rekonstrukcija Piltenes pilsētā, Piltenes pagastā, Ventspils novadā (investīcijas projekta „Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē” 1.kārta)” būvdarbus veiks SIA „VARIANTS” būvuzraudzību SIA „GEO CONSULTANTS” un autoruzraudzību SIA „Projektēšanas birojs MG”.

 

Piltenes Lielās ielas rekonstrukcijas darbi tiks uzsākti martā pēdējās dienās, pēc būvatļaujas saņemšanas.

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts budžeta un Ventspils novada pašvaldības finansējumu.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Kontaktinformācija:

Ginta Roderte,
Attīstības nodaļas vadītāja,
Ventspils novada pašvaldība,
tālr.27870866;