Ugāles siltumapgādes sistēmas attīstība (augusts)

Ugāles siltumapgādes sistēmas attīstība (augusts)

2014-08-18, 10.18
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” (Nr. L-PCS-13-0065) ietvaros šobrīd norisinās projekta  plānoto rekonstruējamo un jauno siltumapgādes tīklu projektēšanas darbi un iepirkuma dokumentācijas izstrāde. Projekta kopējās izmaksas – 462 665,45 EUR, no tām attiecināmās izmaksas (lēmuma summa) – 367 943,84 EUR. Projekta ietvaros 147 177,53 EUR finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. 

  Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadalēs sistēmās, rekonstruējot siltumtīklu kritiskos posmus, kā arī izveidojot jaunu siltumapgādes tīklu, kas savienotu Arāju un Centra siltumapgādes sistēmu ar jauno katlu māju.

Sīkākai informācijai:
Vilnis Krauze,
PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs
Kontaktinformācija: 29126935, 63662247

PROJEKTU „UGĀLES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS ATTĪSTĪBA – SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA UN JAUNU TRAŠU IZBŪVE” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PSIA „UGĀLES NAMI”. PROJEKTS TIEK ĪSTENOTS SADARBĪBĀ AR LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU.
Ieguldījums Tavā nākotnē!