Ugāle.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

Ugāle.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

2012-08-02, 09.24
kohezijasfonds Ventspils gerb image004
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta”  (Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/014) uzsākšana

 
     2012.gada 30.jūlijā starp PSIA „Ugāles nami”, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ventspils novada domi ir noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta” (Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/014) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.  
 
Projekta ietvaros Ventspils novada Ugālē paredzēti šādi būvdarbi:
–       Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Rīgas šosejas, Arāju un Virpes kalna rajonā kopumā ar kopējo garumu 2,9 km;
–       Skolas ielas kanalizācijas sistēmas pievienošana centrālajam kanalizācijas tīklam
1,14 km garumā;
–       3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.
 
Projekta kopējās izmaksas – 636 739,66 lati, no tām attiecināmās izmaksas (lēmuma summa) – 426 577,31 lati. Projekta ietvaros 396 716,90 latus finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 23 888,33 lati ieguldīti no valsts budžeta, savukārt 216 134,43 lati tiek segti no PSIA „Ugāles nami” līdzekļiem.  
Projekta mērķis:
–       Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
–       Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
–       Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.
 
Projekta ieguvumi:
–       Nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam papildus 310 iedzīvotājiem;
–       Infiltrācijas apjoma samazinājums 5% apjomā, jo tiks slēgta Skolas ielas kanalizācijas sistēma, to pievienojot pie centrālās sistēmas;
–       Samazināta piesārņojošo vielu noplūde vidē, t.sk. tiks novērstas iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās.
 
Sīkākai informācijai:
Vilnis Krauze
PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs
Kontaktinformācija: 29126935, 63662247
 
 PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA UGĀLĒ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PSIA „UGĀLES NAMI”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!