Ugale. Siltumtrašu rekonstrukcija

Ugale. Siltumtrašu rekonstrukcija

2014-03-03, 06.46

 

kohezijasfonds Ventspils gerb image004

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !

  Projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” (Nr. L-PCS-13-0065) virzība.  Šobrīd projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” ietvaros tiek veikti plānoto rekonstruējamo un jauno siltumapgādes tīklu projektēšanas darbi. Paralēli projektēšanas darbiem uzsākta iepirkuma dokumentācijas izstrāde.

   Projekta kopējās izmaksas – EUR 462 665,45 , no tām attiecināmās izmaksas (lēmuma summa) – EUR 367 943,84 . Projekta ietvaros EUR 147 177,53  finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.  
   Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadalēs sistēmās, rekonstruējot siltumtīklu kritiskos posmus, kā arī izveidojot jaunu siltumapgādes tīklu, kas savienotu Arāju un Centra siltumapgādes sistēmu ar jauno katlu māju.
Sīkākai informācijai:
Vilnis Krauze
PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs
Kontaktinformācija: 28614676, 63662247
 
PROJEKTU „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PSIA „UGĀLES NAMI”.
PROJEKTs tiek īstenots sadarbībā ar latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
Ieguldījums Tavā nākotnē!