Ugāle. Siltumapgādes sistēmas uzlabošanas projekts (maijs)

Ugāle. Siltumapgādes sistēmas uzlabošanas projekts (maijs)

2014-05-21, 09.34
kohezijasfonds Ventspils gerb image004
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 Tiek īstenots siltumapgādes sistēmas uzlabošanas projekts „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” (Nr. L-PCS-13-0065). Ugāles siltumapgādes sistēmas sakārtošanas un uzlabošanas nolūkos norisinās projekts „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve”.

Šobrīd projekta ietvaros tiek veikti plānoto rekonstruējamo un jauno siltumapgādes tīklu projektēšanas darbi. Uzsākta arī iepirkuma dokumentācijas izstrāde. Projekta kopējās izmaksas ir 462 665,45 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas (lēmuma summa) ir 367 943,84 EUR.

Projekta ietvaros 147 177,53 EUR finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadalēs sistēmās, rekonstruējot siltumtīklu kritiskos posmus, kā arī izveidojot jaunu siltumapgādes tīklu, kas savienotu Arāju un Centra siltumapgādes sistēmu ar jauno katlu māju.

Sīkākai informācijai:
Vilnis Krauze
PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs
Kontaktinformācija: 29126935, 63662247

PROJEKTU „UGĀLES CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS ATTĪSTĪBA – SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA UN JAUNU TRAŠU IZBŪVE” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PSIA „UGĀLES NAMI”. PROJEKTS TIEK ĪSTENOTS SADARBĪBĀ AR LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU.
Ieguldījums Tavā nākotnē!