Ugālē paredzēts demontēt piecstāvu ēku

Ugālē paredzēts demontēt piecstāvu ēku

2016-11-14, 08.37

  Ventspils novada pašvaldība izstrādājusi demontāžas projektu piecstāvu ēkai Rūpnīcas ielā 7 Ugāles pagastā, jo tā nav apdzīvota un kļuvusi bīstama. 2002. gada februārī šajā mājā notika gāzes eksplozija, tādēļ ēku vairs nevarēja izmantot dzīvošanai un iedzīvotāji pamazām meklēja sev jaunu mājvietu.

Ugale nojaucnams

   Tagad neapdzīvotā daudzdzīvokļu ēka kļuvusi bīstama, tādēļ izstrādāts projekts “Tīra vide – labākai nākotnei”, lai saņemtu Eiropas Savienības līdzekļus mājas demontāžai. Pēc tam Rūpnīcas ielā 7 paredzēts ierīkot rekreācijas zonu: apzaļumot to, ierīkot rotaļu un volejbola laukumu, uzstādīt soliņus un atkritumu urnas.
   Jau izstrādāts objekta būvprojekts, bet projekts iesniegts izskatīšanai atzinuma saņemšanai. Ja tas būs pozitīvs un Eiropas Savienība līdzfinansēs izdevumus, piešķirot 149 794 eiro, paredzams, ka darbi Rūpnīcas ielā 7 Ugālē sāksies 2017. gada aprīlī, bet tiks pabeigti 2019. gada martā.