Ugāle. Jauna siltumavota būvniecība

Ugāle. Jauna siltumavota būvniecība

2012-08-02, 08.17
kohezijasfonds Ventspils gerb image004
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !

Projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība” (Nr. L-PCS-12-0048) uzsākšana

 2012.gada 30.jūlijā starp PSIA „Ugāles nami” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgts līgums Nr. L-PCS-12-0048 par projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.  
Projekta kopējās izmaksas – 769 361,97  lati, no tām attiecināmās izmaksas (lēmuma summa) – 607 952,74 lati. Projekta ietvaros 243 181,09 latus finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.  
Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes pakalpojumu efektivitāti, izveidojot videi draudzīgu, ekonomisku un energoefektīvu siltumenerģijas ražošanas avotu, katlu māju, tādā veidā samazinot atkarību no siltumenerģijas ražotāja un piegādātāja – netālu esošā granulu ražošanas uzņēmuma.
 
PROJEKTU „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PSIA „UGĀLES NAMI”.
PROJEKTS tiek īstenots sadarbībā ar latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 Informācijai:

Vilnis Krauze
PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs
Kontaktinformācija: 29126935, 63662247