Ūdenssaimniecību projektu aktualitātes

Ūdenssaimniecību projektu aktualitātes

2012-07-23, 14.03

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

ERAF image004 Ventspils gerb

„Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība”  (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/  CFLA/016/001). 11.07.2012. tika atvērts iepirkums uz būvdarbiem Dokupes ciema ūdenssaimniecībā – pieteicies viens pretendents  – SIA „Būvfirma Vītols”. Tā kā piedāvātā summa no SIA „Būvfirma Vītols” ir par 70% lielākā nekā plānota projekta budžetā, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu – sludināt iepirkumu otro reizi, samazinot projekta apjomus.

 
 Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, I.kārta”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/076/004).
Iepirkums uz būvdarbu veikšanu Piltenes pilsētas ūdenssaimniecībā ir pagarināts – piedāvājumu atvēršana notiks 07.08.2012.
 
 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā II kārta”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/018/012)
Vārves pagastā būvdarbus veica SIA „Ostas celtnieks”, objekta nodošana ekspluatācijā notika 15.07.2012.  Projekta kopējās izmaksas 328195,36 Ls, attiecināmās izmaksas 198173,00 Ls, no kurām 85% finansē ES un 15 % Ventspils novada pašvaldība.
 
„Ventspils novada Puzes pagasta Blāzmas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
(Vienošanās  Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/014/003, no 10.09.2010.)
Blāzmas ciemā būvobjekts nodots  ekspluatācijā 03.07.2012., bet notekūdeņu attīrīšanas ietaises Stendes upes labajā krastā nodotas ekspluatācijā 20.07.2012.
Projekta kopējās izmaksas 533084,19 Ls. ES finansē 85% no attiecināmām izmaksām, tas ir 266550,91 Ls.
 
Projektā „Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Vienošanās  Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/103/009) jūlija beigās vai augusta sākumā notiks iepirkuma izsludināšana uz tehniskā projekta izstrādi, kad būs saņemti visi tehniskie noteikumi no iestādēm.
Kopējās izmaksas 428693.71 Ls, attiecināmās izmaksas 351388,29 Ls, no kurām 85% finansē ES un 15 % Ventspils novada pašvaldība.
 
Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/065/014).
14.08.2012. tiks atvērts iepirkums uz būvdarbiem Usmas pagasta Usmas ciemā. Būvdarbi tika izsludināti otro reizi, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedza finanšu resursus vairākas reizes.
 
 „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/017/011). Noslēdzies iepirkums uz būvdarbiem Zūru ciemā- uzvarētājs SIA „Būvfirma Vītols”. Tuvākā laikā tiks noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi.
 
 Visi minētie projekti tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Ventspils novada pašvaldība
Attīstības nodaļas vadītāja
27870866