Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes (augusts)

Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes (augusts)

2014-09-10, 10.32

    „Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/077/026) Piltenes pilsētā ūdenssaimniecības  attīstības 2.kārtas būvdarbi ir pabeigti augusta sākumā un 28.08.2014.objekts ir nodots ekspluatācijā.

    „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/078/027) Zūru ciemā darbi tika koncentrēti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību. Ūdens atdzelžošanas iekārtas tika  ieregulētas un darbojas, kā plānots projektā, jo saņemti pirmie ūdens analīžu rezultāti, kuru rādītāji ir atbilstoši normatīvu prasībām. Pabeigti darbi pie dziļurbuma rekonstrukcijas. Septembrī plānota būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā. 

  „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/020/009) Augustā iepirkumu komisija izvērtēja iesniegtos piedāvājumus ūdenssaimniecības būvdarbiem Jūrkalnes pagastā un secināja, ka būvdarbu sadārdzinājums pārsniedz 50 % no plānotajām projekta izmaksām. Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem „Par rīcību sadārdzinājuma/izmaksu pieauguma gadījumos ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu ietvaros” pašvaldība izvērtē iespējamos risinājumus sadārdzinājuma novēršanai. Visi minētie projekti tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.


Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
tālr. 27870866;
[email protected]