Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes, 2014.g. marts

Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes, 2014.g. marts

2014-03-27, 13.52
ERAF image004 Ventspils gerb
     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
     „Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II.kārta” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/077/026) Piltenē pēc tehnoloģiskā pārtraukuma SIA „Ostas celtnieks” ir uzsācis tranšeju rakšanas darbus Upes ielas krustojumā un Lielā ielā, pabeigta ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzaru būvniecība Aleksandra ielā.
  
    „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/078/027). Līdz marta mēneša beigām Zūru ciemā izbūvēti pašteces kanalizācijas vadi 642 m, ūdensvads -961 m, kanalizācijas spiedvads – 531 m, kā arī uzsākta ūdenstorņa rekonstrukcija, saskaņojot krāsu toņus ar novada būvvaldes speciālistiem.
 
     „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/020/009) SIA „Inženiertehniskie projekti” ir izstrādājuši Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības tehnisko projektu, kas tālāk nodots SIA „MMPB” būvekspertīzes veikšanai.
 
    Visi minētie projekti tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.
Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866;