Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes

Ūdenssaimniecības projektu aktualitātes

2014-06-10, 10.19

 

ERAF image004 Ventspils gerb

 

     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

“Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, II. kārta”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/077/026)
Piltenē ir pabeigta ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecība Zemnieku ielā, Upes ielā, Aleksandra un Krasta ielā. Turpinās ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Lielā ielā, norit sagatavošanās ceļu atjaunošanas un labiekārtošanas darbiem visās ielās.

“Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/078/027)
Zūru ciemā veikta ūdenstorņa tvertnes atjaunošana: krāsošana no ārpuses un iekšpuses, nomainīti stāvvadi, nosiltināta ūdens atdzelžošanas ēka, nomainīti logi, durvis, jumta segums, iebūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Nr.1. Iebūvēti ūdensvadi un kanalizācijas vadi aptuveni 98% no kopējā izbūvējamā apjoma. Paralēli visiem darbiem notiek ceļu segumu atjaunošana.
“Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā”  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/020/009)
Pamatojoties uz SIA “Inženiertehniskie projekti” izstrādāto un būvvaldē apstiprināto Jūrkalnes ciema ūdenssaimniecības tehnisko projektu, izsludināts iepirkums uz būvdarbiem.
Visi minētie projekti tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.
Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866;
[email protected]