Puzē jauns sporta laukums

Puzē jauns sporta laukums

2014-10-03, 09.29

 

ELFLA,LEADER2 LAD.2 VND gerb 83x95
Sporta laukums Puze
FOTOGALERIJA

 

 2014. gada aprīlī Puzes pagastā uzsāktie sporta laukuma rekonstrukcijas darbi, pamatojoties uz SIA “WESTHAUS” izstrādāto tehnisko projektu, ir pabeigti un 26. septembrī Puzē svinīgi atklāts sporta laukums.
Laukuma rekonstrukcijas darbi veikti projekta “Puzes pagasta sporta rekonstrukcija” (līg. NR. 13-08-LL14-L413201-000017) gaitā ar Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Ventspils novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Būvdarbus veica SIA “Ostas celtnieks”. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!