Par ūdenssaimniecību Jūrkalnē

Par ūdenssaimniecību Jūrkalnē

2015-03-10, 11.49

 

ERAF 2 Novada gerb.2 ES 2

 

          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Informējam, ka ir izvērtēti piedāvājumi iepirkumā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. kārtas 1. un 2. būves daļa un 2. kārta”  (iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/70 ERAF).

  Martā tiks noslēgts līgums ar SIA “UPB” par būvdarbu veikšanu 1. kārtas 1. un 2.  būves daļā, bet 2. kārtas būvdarbus veiks SIA “Grobiņas SPMK”. Būvuzraudzību 1. kārtas 1. būves daļā veiks SIA “BaltLine Globe”, bet 1. kārtas 2. būves daļā un 2. kārtā – SIA “Akorda”.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.                            IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kontaktinformācija:

Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866;
[email protected]