Pamanīts biedrības “Annahite” projekts

Pamanīts biedrības “Annahite” projekts

2016-02-03, 13.28
Stikl.proj

    Biedrība “Latvijas Lauku forums” sesto gadu organizēja projektu dižošanās akciju – konkursu “Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības.

   Kā norāda “Latvijas Lauku foruma” izpilddirektore Anita Seļicka, konkursam bija pieteikts arī Ventspils novada  “Dižprojekta” kandidāts. Žūrija to novērtēja ļoti atzinīgi, uzsverot šo projektu kā ļoti labu piemēru tam, kā ar LEADER finansējumu var atbalstīt jaunos lauku uzņēmējus, kā arī projekta nozīmi lauku ekonomikas attīstībā. Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija izvirzīja biedrības “Annahite” projektu “Aprīkojuma un instrumentu iegāde galdniecības amatu darbnīcai”.
Projekta vadītājas Kristīnes Šteinbergas vadībā Stiklos, Puzes pagastā, no 2015. gada 19. maija līdz 24. novembrim iegādāti galdniecības darbagaldi un instrumenti, izveidota galdniecības amatu darbnīca, ko var apmeklēt ikviens, kas to vēlas. Tādējādi tika iekārtota vieta, kurā iespējams saturīgi pavadīt brīvo laiku, izkopt savas intereses un talantus, apgūt galdnieka amata prasmes, izgatavot dažādus praktiskus kokizstrādājumus (putnu būrus, soliņus, kastītes) veikt mēbeļu un citu priekšmetu remontdarbus, apgūt darba un saskarsmes kultūru, gūt izpratni par vides aizsardzību un veidot pozitīvu attieksmi pret dabas materiāliem.
Kvalitatīvie instrumenti nodrošina drošu un energoefektīvu darba vidi. Ir iecere organizēt radošās darbnīcas kokizstrādājumu izgatavošanā, kā arī piedāvāt nometņu dalībniekiem, kuri ierodas Stiklos, iekļaut savās programmās arī radošas un praktiskas darba aktivitātes amatu darbnīcā. Projekta kopējās izmaksas – 2990,72 eiro, tostarp ELFLA publiskais finansējums – 2691,60 eiro.