Noslēdzies projekts izglītības iestāžu informatizācijā

Noslēdzies projekts izglītības iestāžu informatizācijā

2012-11-13, 08.15

     Noslēgusies projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu  informatizācija” īstenošana 31.10.2012. noslēgusies ERAF finansēta projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu  informatizācija” (Vienošanās Nr. 2009/0317/3DP/ 3.2.2.1.2/ 09/IPIA/VIAA/567) īstenošana.  Projekta rezultātā Ances, Puzes, Jūrkalnes, Popes, Tārgales Užavas, Zūru, Zlēku pamatskolas  kopumā saņēmušas 33 stacionāros datorus, 16 portatīvos datorus un 8 multimediju tehnikas komplektus. Projekta kopējās izmaksas 64901,66 Ls.

       Projekts realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (100%) finansējumu.