Noslēdzas projektu ieviešana izglītības iestādēs

Noslēdzas projektu ieviešana izglītības iestādēs

2012-09-28, 05.18

      2011.gada nogalē Ventspils novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” (KPFI-7/29), kā ietvaros Ances pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzes”, Popes pirmsskolas izglītības iestādē „Zemenīte”, Puzes pamatskolā, Tārgales pamatskolā, kā arī Užavas pamatskolā un internātā tika veikti ēku energoefektivitātes uzlabošanas darbi, ko finansēja Ventspils novada pašvaldība un Klimata pārmaiņu un finanšu instruments (KPFI). Darbus pēc SIA „Samrodes” izstrādātās tehniskās dokumentācijas Ances PII „Vālodzīte”, Užavas pamatskolā un internātā, un Tārgales pamatskolā veica SIA „Ostas celtnieks”, bet Popes PII „Zemenīte” un Puzes pamatskolā – SIA „Vindbūvserviss”.

     Jautājot par iegūto pēc projekta realizācijas, tiek minēti dažādi uzlabojumi.
Puzes pagasta pārvaldnieks Viesturs Pudulis –Indāns: „Galvenos rezultātus siltuma saglabāšanā varēsim uzzināt tikai pēc ziemas pavadīšanas, tad varēsim arī salīdzināt siltuma patēriņu pirms siltināšanas un pēc. Patreiz esam ieguvuši vizuāli skaistu ēku, pa logu spraugām iekšā nepūš vējš, skaņas izolācija ļoti krasi mainījusies uz labo pusi, durvis arī nomainītas, visumā sakopta ēka.”
    Popes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze par paveikto pirmsskolas izglītības iestādē saka: „Skaista fasāde, laba ventilācija,  atjaunota lietus ūdens noteku sistēma, cerams, ka būs siltākas telpas.”
     „Tārgales skolas siltumefektivitātes uzlabošanas ietvaros tika veikts ēkas cokola siltināšana, ārdurvju nomaiņa (izņemot galvenās ieejas),  pārsegumu siltināšana un azbestcementa jumta seguma nomaiņa. Rezultātā uzlabota skolas ēkas siltumefektivitāte un uzlabots ēkas vizuālais izskats”, saka Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs.
     Projekta realizācijas rezultātā sagaidām, ka Užavas skola ir ieguvusi energoresursu ietaupījumus, tiek veikta siltumenerģijas uzskaite. Užavas pagasta ieguvums ir skolas apkārtnes sakārtotība un skolas ēku vizuālā izskata uzlabošana. Projekta ietvaros tika nomainīts sporta zēles grīdas segums, kas ir atbilstošs sporta nodarbību prasībām. Skola ir kļuvusi pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo uzbrauktuves ir atbilstoši uzbūvētas pie abām skolas ēkām, stāsta Užavas pamatskolas direktore Guntra Magonīte.
     Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka neslēpj gandarījumu par paveikto PII „Vālodzīte”: „Vizuāli krasi uzlabojusies pirmsskolas izglītības iestādes „ Vālodzīte” ēka. Ir skaistas nojumes, ārdurvis un logi, jumts. Iestādē  telpas kļuvušas daudz siltākas , nav siltuma zudumu, kas liecina par sasniegto projekta mērķi, jo siltumefektivitāte ir krasi jūtama. Līdz šim telpas nevarēja piekurināt un bērniem ziemas periodā vajadzēja uzturēties pat +14 grādu temperatūrā.”
      Kopā projektā izlietoti vairāk kā 750 tūktoši latu lieli līdzekļi, no kuriem 431 226 lati tiek finansēti no KPFI, bet atlikušos 319 tūkstošus latu projektam atvēlējusi Ventspils novada pašvaldība.
     Objektus pēc darbu pabeigšanas var aplūkot pievienotajās fotogrāfijās.
 
bernudarzs_001 bernudarzs_002
bernudarzs_003 IMG_0027
internats IMG_0028
P1010516 P1010515
P1010517 P1010519
P1010520 P1010522
P1130260 P1160343
P1160344 Picture_420
 Papildus informācija par projektu:
Evita Roģe
Projektu koordinatore
Tālr.: 63629459
skola